Meny Stäng

Om föreningen

ASAS (Acupuncture Science Association Sweden) är den unika certifierade organisationen av WFAS i Sverige.

WFAS (World Federation of Acupuncture-moxibustion Societies) är den officiella världsorganisationen för  internationella medicinska samhällen för akupunktur och moxibustion. Den 27 januari 1998 Världshälsoorganisationen (WHO) ackrediterad i WFAS under punkt på dagordningen 17.1 101st Session (AZ EB101.R21).

Hedersmedlem

Styrelsen