Meny Stäng

Lin De Feng

1. Namn: Lin De Feng

2. Företagsnamn: Kinesisk Hälsovård

3. Tel/E-mail: 044 122015, lindefeng@live.com

5. Adress: Lasarettsboulevarden 2G, 291 33 Kristianstad

5. Hemsidan: www.Linsakupunktur.se

Specialitet

  • Smärtor
  • Mat och tarmbesvär
  • Infertilitet
  • Dålig immunförsvar 
  • Depression

Beskrivning

Doktor Lin De Feng kommer från Kina och är läkare inom TKM (Traditionell kinesisk medicin). Dr Lin har femårig läkarutbildning från Xiamens högskola i Kina och 28 års yrkeserfarenhet som traditionell kinesisk medicin från både Kina och Sverige.

År 1999 startades kliniken Lin´s akupunktur och det har nu drivits över i 20 år, här i Kristianstad. Under dessa åren har han varit medlem i svenska akupunkturvetenskapliga föreningen WFAS (World Federation of Acupuncture-moxibustion Societies) Sweden. Innan Dr Lin startade sin klinik här i Sverige så jobbade han i ett TKM sjukhus i Xiamen.